บูชาพระเจ้าทันใจ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ศิลปะแบบล้านนาผสมกับศิลปะพม่า


บูชาพระเจ้าทันใจ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ศิลปะแบบล้านนาผสมกับศิลปะพม่า

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

เป็นวัดที่สำคัญและเก่าแก่ของจังหวัดลำปาง คำว่า " ซาว " เป็นภาษาเหนือแปลว่า " ยี่สิบ " ส่วนคำว่า " หลัง " แปลว่า " องค์ " วัดนี้จึงแปลว่ามีพระเจดีย์20องค์

องค์พระธาตุเจดีย์ซาวองค์ใหญ่ เป็นศิลปะแบบล้านนาผสมกับศิลปะพม่า สร้างในสมัยรัชกาลที่5 ด้านข้างของหมู่พระเจดีย์มีวิหารหลังเล็ก ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่า " พระพุทธรูปทันใจ "

ภาพโดยแอดมินเพจ : สมศักดิ์ มุ่งเมือง 
ข้อมูลจากเพจวันสวยเมืองไทยไปมาแล้ว


โพสเมื่อ วันที่ 2018-01-16