ชมโบสถ์บนเรือสุพรรณหงส์ ที่ วัดชลอ จ.นนทบุรี


ชมโบสถ์บนเรือสุพรรณหงส์ ที่ วัดชลอ จ.นนทบุรี

วัดชลอ โบสถ์เรือสุพรรณหงส์ ตั้งอยู่ที่ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย จากเอกสารหลักฐานของกรมการศาสนา วัดชลอสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2300 ในสมัยอยุธยาตอนปลายไม่ปรากฏนามผู้สร้างแต่เดิม คงจะสร้างมากก่อนนี้อาจเป็นสมัยพระเจ้าจักรพรรดิ์ช้างเผือก แต่ยังมีสภาพที่ยังไม่เจริญมั่นคง ต่อมาได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ตามลำดับ วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 2312 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร ทางวัดเปิดโรงเรียนปริยัติธรรมเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2509 พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มมีคลองบางกรวย และบางกอกน้อย ผ่านทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ พระอุโบสถ(หลังเก่า) กว้าง 8 เมตร ยาว 17 เมตร ลักษณะทรงไทย รูปเรือสำเภาโบราณ ตัวพระอุโบสถตั้งอยู่ในเรือ หน้าบันปั้นเป็นรูปพระพุทธเจ้าและสาวก พระประธานในพระอุโบสถหน้าตักกว้าง 3 ศอก 9 นิ้ว สมัยตอนต้นกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้มีพระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวนหลายองค์อยู่ที่วิหาร พระอุโบสถเก่าขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2513 และในปี พ.ศ. 2528 พระครูนนทปัญญาวิมล (อดีตเจ้าอาวาสวัดชลอ) ได้ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่แบบเรือสุพรรณหงส์ ( ปัจจุบันกำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จ) ได้ขอวิสุงคามสีมาใหม่เมื่อ พ.ศ.2528ภาพโดยแอดมินเพจ : สมศักดิ์ มุ่งเมือง 
ข้อมูลจากเพจวันสวยเมืองไทยไปมาแล้ว


โพสเมื่อ วันที่ 2018-02-07