สาสน์จากท่านประธานชมรมฯ ภูวเดช ยงมหาภากรณ์ครับ


สาสน์จากท่านประธานชมรมฯ ภูวเดช ยงมหาภากรณ์ครับ

สาสน์จากท่านประธานชมรมฯ ภูวเดช ยงมหาภากรณ์ครับ

วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ผมขออนุญาต ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นำภาพถ่ายผลงาน

องค์ประติมากรรม "พุทธิปัญญา" ของ ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ลงแสดงไว้บนกระทู้ ในสื่อเฟสบุ๊ค

เพื่อให้ท่านสมาชิกชมรมและกลุ่มลูกศิษย์นักสะสมทุกท่าน ได้มีโอกาสร่วมกันชื่นชมผลงาน องค์ประติมากรรม "พุทธิปัญญา" อันงดงาม อลังการ ทรงคุณค่ายิ่ง

ภาพของผลงานประติมากรรม "พุทธิปัญญา" ที่ผมนำมาแสดงในวันนี้ เป็นผลงาน "องค์ทดลอง" หมายเลขประจำองค์ คือ หมายเลข ๒/๕ ครับ

ผมขอยกเครดิตภาพถ่ายที่นำมาแสดงทั้งหมด แก่ คุณวรเศรษฐ์ (เฮียอ้วน Siam Coeval Art Studio)

ภูวเดช ยงมหาภากรณ์

(ประธานชมรม)

ชมรมรักศิลป์ร่วมสมัย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

-----------------------------------------------


โพสเมื่อ วันที่ 2016-07-26