พระราหูองค์


พระราหูองค์

พระราหูองค์ "รวย" มีทั้งหมดกี่องค์

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ท่านได้สร้างพระราหูองค์รวยทั้งหมดเพียง 82 องค์เท่านั้น

โดยจะกระจายอยู่ในการจัดสร้างพระราหูทั้ง 9 ครั้ง
ครั้งละ 9 องค์

จะมีเพียงพระราหูครั้งที่ 5 เท่านั้น ที่จะมี 10 องค์

รวมเป็นทั้งหมด 82 องค์


โพสเมื่อ วันที่ 2016-07-28