ภาพร่าง


ภาพร่าง

ภาพร่าง"หอพระราหู" ๑ พ.ค ๕๙
ขนาดภาพประมาณ เอ4
โดย ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 


โพสเมื่อ วันที่ 2016-07-28