พระราหูไหมเงิน มีจำนวนทั้งหมดกี่องค์ อยู่ในครั้งที่เท่าไรบ้าง


พระราหูไหมเงิน มีจำนวนทั้งหมดกี่องค์ อยู่ในครั้งที่เท่าไรบ้าง

พระราหูไหมเงิน มีจำนวนทั้งหมดกี่องค์ อยู่ในครั้งที่เท่าไรบ้าง
มีชาวเพจมาสอบถาม
@Mooขอตอบลงเพจอีกครั้งแล้วกันนะครับ
ชาวเพจท่านอื่นๆจะได้ทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันด้วย

พระราหูไหมเงิน มีจำนวนทั้งหมด 330 องค์
โดยอยู่ใน พระราหูครั้งที่ 4 จำนวน 37 องค์
และอยู่ใน พระราหูครั้งที่ 5 จำนวน 293 องค์

โดยจะมีประมาณ 50 องค์จาก 330 องค์ที่ท่านอาจารย์เซ็นลายเซ็นต์เต็มยศ


โพสเมื่อ วันที่ 2016-07-28