กราบสักการะ พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล


กราบสักการะ พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล

กราบสักการะ พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล หรือ พระหยกเชียงราย ที่ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย 
เดิมชื่อวัดป่าญะ หรือป่าเยียะ (ป่าไผ่ชนิดหนึ่ง) ต่อมาในปี พ.ศ.๑๙๗๗ ได้พบพระแก้วมรกตเป็นครั้งแรก ณ พระเจดีย์หลังพระอุโบสถ วัดนี้จึงได้ชื่อใหม่ว่า "วัดพระแก้ว" ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๑

ขอบคุณข้อมูลจาก 
watphrakaew-chiangrai.com


โพสเมื่อ วันที่ 2017-06-28