สถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ วิหารเทพวิทยาคมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา


สถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ วิหารเทพวิทยาคมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

สถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ วิหารเทพวิทยาคมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (วิหารปริสุทธปัญญา) ณ วัดบ้านไร่ เป็นอุทยานธรรมกลางบึงน้ำขนาด 30 ไร่ลักษณะเป็นอาคารประติมากรรมช้าง สูง 5 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน (ชั้นบาดาล) และชั้นดาดฟ้า อาคารตั้งอยู่บนลานทรงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 65 เมตร นับเป็นพุทธสถานในนิกายเถรวาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ขอคุณข้อมูลจาก http://amuletacademy.com


โพสเมื่อ วันที่ 2017-06-28