วัดแม่ทุเลา สุโขทัย พระประธานศิลปะพม่า


วัดแม่ทุเลา สุโขทัย พระประธานศิลปะพม่า

วัดแม่ทุเลา สุโขทัย พระประธานศิลปะพม่า
วัดแม่ทุเลา ตั้งอยู่ที่ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัยภายในวัด ประกอบด้วยอุโบสถ เจดีย์ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ และอื่นๆ เดิมเรียกวัดน้ำล้อม ต่อมาเรียกตามชื่อหมู่บ้านแม่ทุเลา ว่า วัดแม่ทุเลา สิงที่โดดเด่นภายในวัดคือ อุโบสถสีทองโดดเด่น งดงามด้วยลวดลายแกะสลัก มีประตูทางขึ้นเป็นบันไดนาค 4 ทิศ ภายในอุโบสถประดับด้วยแก้วโมเสค ระยิบ ระยับ มีพระพุทธรูปองค์ประธาน และพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ภายใน นอกจากนี้ยังมีวิหารเก่าแก่ที่ได้รับศิลปะจากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ภายในมีพระประธานคล้ายกับศิลปะพม่า

ขอบคุณข้อมูลจาก paiduaykan.com


โพสเมื่อ วันที่ 2017-11-09