5 ธันวา ตามรอยศิลปะของพ่อ ที่ หออัครศิลปิน


5 ธันวา ตามรอยศิลปะของพ่อ ที่ หออัครศิลปิน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเป็นเลิศทางด้านงานศิลปะหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านดนตรี ด้านการถ่ายภาพ ด้านจิตรกรรม วรรณกรรม พระองค์ทรงมีคุณูปการอุปถัมภ์ศิลปินทั้งหลายมาโดยตลอด ทรงได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณ ในฐานะ "อัครศิลปิน" ซึ่งแปลว่า "ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ" หรือ "ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน" ซึ่งประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรและศิลปินทั่วโลกในพระปรีชาสามารถ

ถานที่ซึ่งรวบรวมพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น "อัครศิลปิน" ตลอดจนพระปรีชาสามารถในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็น "วิศิษฏศิลปิน" ทุกเรื่องราวถูกจัดเป็นนิทรรศการถาวรที่หออัครศิลปิน

หออัครศิลปิน" ก่อสร้างขึ้นบนเนื้อที่ 5 ไร่ ใน ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 3 ชั้น เพื่อเป็นสถานที่แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทั้ง 5 ด้าน

สำหรับผู้ชื่นชอบงานศิลปะ หออัครศิลปินให้ทั้งความรู้ ความอิ่มเอมและเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจจากองค์พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 

เรื่อง : สมแขก ภาพ : วิศิษฐ์ แถมเงิน

ข้อมูลจาก : https://www.posttoday.com/life/life/522387


โพสเมื่อ วันที่ 2017-12-05