พาชม ปราสาทนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


พาชม ปราสาทนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปราสาทนครหลวง ตั้งอยู่ในเขตวัดนครหลวง ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปราสาทนครหลวง ก่อสร้างด้วยอิฐทั้งหลัง มีระเบียงล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ซ้อนลดหลั่นกันสามชั้น

ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478 ลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นองค์ปราสาท เป็นพุทธสถานจตุรมุขทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 3 ชั้น ชั้นที่ 2 เป็นซุ้มระเบียงล้อมรอบ ชั้นบนมีมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทสี่รอย

พระพุทธบาทสี่รอย ตาปะขาวปิ่นเป็นผู้สร้างขึ้นพร้อมๆกับการสร้างวัดนครหลวง ในปี พศ.2352 มีลักษณะเป็นพระพุทธบาทซ้อนกันสี่รอย ลึกลงไปในเนื้อหิน รอยที่ใหญ่ที่สุดกว้างประมาณ 2.50 ม. ยาว 5.50 ม. ประดิษฐานในมณฑปบนชั้นสูงสุดของปราสาทนครหลวง ที่มณฑปมีจารึกที่หน้าบันว่า ปฏิสังขรณ์เมื่อ ร.ศ. 122 (พ.ศ. 2446 ใน รัชกาลที่ 5)

การเดินทางไปอำเภอนครหลวง ห่างจากตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 22 กม. วัดนครหลวงจะตั้งอยู่สองฝั่งถนน ฝั่งตะวันออกจะเป็นที่ตั้งของปราสาทนครหลวง ฝั่งตะวันตกจะเป็นที่ตั้งของวัดและวิหาร

ภาพโดยแอดมินเพจ : สมศักดิ์ มุ่งเมือง
ข้อมูลจาก เพจวัดสวยเมืองไทยไปมาแล้ว


โพสเมื่อ วันที่ 2018-04-15