ชีวประวัติ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

เกิด


เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘
ณ บ้านร่องขุน ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
เป็นบุตรของนายไพศาล โฆษิตพิพัฒน์ และนางพรศรี อยู่สุข


การศึกษา


ชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบัวสลี บ้านร่องขุน จ.เชียงราย
ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนดรุณศึกษา อ.เมือง จ.เชียงราย
ระดับ ปวช. จากโรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ
ศิลปะบัณฑิตศิลปะไทย (รุ่นแรก) จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ สาขาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ หลังจากสำเร็จการศึกษาได้ยึดอาชีพจิตรกรอิสระมาโดยตลอดตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ เป็นต้นมา

ประวัติการแสดงผลงานปี การแสดง
พ.ศ. ๒๕๒๐ ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๓ ของธนาคารกรุงเทพ

พ.ศ. ๒๕๒๑ ร่วมแสดงผลงานครบรอบ ๕ ปี ของหอศิลป์ พีระศรี
ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕

พ.ศ. ๒๕๒๒ ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๔ ของธนาคารกรุงเทพ
ร่วมแสดงผลงานครบรอบ ๕ ปี ของหอศิลป์พีระศรี
แสดงผลงานเดี่ยวที่โรงแรมเพรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นประธานก่อตั้งกลุ่ม “ ศิลปไทย๒๓ ” เพื่อต้านอิทธิพลศิลปะจากยุโรปอเมริกา
ร่วมแสดงผลงานกลุ่มอาเซียนที่ฟูกูโกะ ประเทศญี่ปุ่น
แสดงผลงานเดี่ยวที่ไลเนลเวนท์ แกลเลอรี่ ประเทศศรีลังกา
แสดงผลงานเดี่ยวที่โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๒๔ ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของอาเซียน ที่เมืองดัคคาประเทศบังกลาเทศ
รับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมไทยร่วมสมัยของบริษัทเงินทุหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
แสดงผลงาน ๒ ศิลปินไทยที่เมืองลือเนบอร์ก และทราเวมึนเด ประเทศเยอรมนี
ร่วมแสดงผลงาน “ กลุ่มศิลปไทย๒๓ ” ครั่งที่ ๒ ณ หอศิลป์ พีระศรี

พ.ศ. ๒๕๒๕ ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย ๓ ศิลปินชาวเหนือที่โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยที่โรเชสเตอร์ มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ร่วมแสดงผลงานสัญลักษณ์พุทธศาสนาร่วมสมัย ที่วิฌวลธรรม แกลเลอรี่
ร่วมแสดงผลงาน “ กลุ่มศิลปไทย๒๓ ” ครั้งที่ ๓ ณ หอศิลป์ พีระศรี

พ.ศ. ๒๕๒๖ ร่วมแสดงผลงานวาดเส้นที่เมองนัวร์นแบร์ก โดย ได้รับเชิญจากสมาคม อัลเบร้ค ดือเรอร์
ร่วมแสดงศิลปะไทยร่วมสมัย ณ ฮ่องกง
แสดงผลงาน ๒ ศิลปิน ที่บริติชเคาน์ซิล กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๒๗ เริ่มโครงการจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เดินทางไปเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป โดยไม่คิดค่าจ้าง

พ.ศ. ๒๕๒๘ เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป
ร่วมแสดงผลงาน “ กลุ่มศิลปไทย๒๓ ” ณ หอศิลป์ พีระศรี เพื่อหาเงินสมทบทุนในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

พ.ศ. ๒๕๒๘ เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป
ร่วมแสดงผลงาน “ กลุ่มศิลปไทย๒๓ ” ณ หอศิลป์ พีระศรี เพื่อหาเงินสมทบทุนในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

พ.ศ.๒๕๓๐ เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป
แสดงผลงานภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ที่ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทฯ เพื่อหาเงินสมทบทุนในการเขียนภาพ
ร่วมแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยไทย-เยอรมัน ที่เมืองไฮเดลเบิร์ก มานน์ไฮม และฟรายเบิร์ก
จัดงานศิลปินส่งใจให้บ้านพักฉุกเฉิน ณ โรงแรมฮิลตันฯ เพื่อหาเงินช่วยเหลือสตรีและเด็กที่ด้อยโอกาส
รับเชิญร่วมแสดงผลงานศิลปไทยร่วมสมัยในสหรัฐอเมริกา โดยตระเวนแสดงพิพิธภัณฑ์ตามรัฐต่างๆ เป็นเวลา ๓ ปี

พ.ศ. ๒๕๓๑ เสร็จสิ้นการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พรรคประชากรไทย

พ.ศ. ๒๕๓๒ แสดงผลงานภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป (ชุดสมบูรณ์) และงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
แสดงผลงาน ๒ ศิลปินไทย ในสหรัฐอเมริกา (กับถวัลย์ ดัชนี) ที่สถาบันวัฒนธรรม เยอรมัน ซานฟรานซิสโก และที่พาร์ซาเดอร์น่า มิวเซียมลอสแองเจลิส
พ.ศ. ๒๕๓๓ รับเชิญร่วมแสดงผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย มสว. ประสานมิตร
จัดแสดงผลงาน “ กลุ่มศิลปไทย๒๓ ” ครั้งที่ ๕ ที่ธนาคารไทญพาณิชย์ เพื่อหาเงินช่วยเหลือแก่สตรีผู้ด้อยโอกาส ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เริ่มโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดหลักสี่ กรุงเทพฯ
รับเชิญแสดงผลงานศิลปของ ๑๔ ศิลปินชั้นนำของชาติ ที่ริเวิร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๓๔ งานแสดงศิลปะดนตรีวัฒนธรรมพื้นบ้านแม่ฟ้าหลวง ณ สภาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ จ. สงขลา
รับเชิญจากนักสะสมงานแสดงผลงาน “๔ จิตรกร ร.ศ. ๒๐๙” ร่วมกับอังคาร กัลป์ยาณพงศ์, ประเทือง เอ็มเจริญ และถวัลย์ ดัชนี ณ โรงแรมอิมพีเรียล เนื่องในโอกาสประชุมธนาคารโลก
จัดงาน ๑๐ ศิลปินไทยร่วมสมัย ณ ตึกโอบายาชิ เนื่องในโอกาสเลี้ยงรับรองนายธนาคารโลกของธนาคารไทยพาณิชย์

พ.ศ. ๒๕๓๕ งานแสดงศิลปดนตรีวัฒนธรรมพื้นบ้าน แม่ฟ้าหลวง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
รับเชิญร่วมแสดงงาน “ศิลปะส่องโลก” กับ “กลุ่มธรรม” ณ สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ
เป็นประธานจัดงานศิลปะของ ๙ สล่าเชียงราย ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ เชียงราย และโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อหาเงินสร้างหอศิลป์เชียงราย
รับเชิญร่วมแสดงศิลปะร่วมสมัย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ของ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
รับเชิญร่วมแสดงศิลปะร่วมสมัย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๓๖ รับเชิญร่วมแสดงผลงาน ๔ ศิลปินไทยร่วมสมัย ณ ไดอาล็อค แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๓๗ รับเชิญร่วมแสดงผลงานในงานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
ร่วมแสดงศิลปะ ความสำพันธ์ไทย – จีน ๒๕ ปี พระราชวังกู้กง ปักกิ่ง
ร่วมแสดงศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ โดยกระทรวงมหาดไทย ณ หอศิลปะแห่งชาติ ถ. เจ้าฟ้า
ร่วมแสดงนิทรรศการ ๕ สล่าล้านนา เพื่อหารายได้สมทบกองทุนยุวสตรีภาคเหนือ ไว้ป้องกันการตกเขียว

พ.ศ. ๒๕๓๘ ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเพาะช่าง ณ หอศิลป์ เทคโนโลยีราชมงคลวิตทยาเขตเพาะช่าง
ร่วมแสดงศิลปะไทยร่วมสมัย ของศิษย์เก่าภาควิชาศิลปะไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พ.ศ. ๒๕๓๙ ร่วมแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ร่วมแสดงนิทรรศการงานจิตรกรรมประกอบบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องนิทรรศการ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
ร่วมแสดงงานมหกรรมศิลป์ร่วมสมัย ณ ซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๔๐ ร่วมแสดงนิทรรศการ “ศิลป์สู่ภูสรวง” โดย ๕ ศิลปินไทย เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ ๕๐ พรรษา ณ ห้องนิทรรศการ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
ได้รับเชิญจากสถานกงสุลไทยในแอลเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางไปแสดงผลงานร่วมกับศิลปินไทย ณ สถานกงสุล
รับเชิญร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ร่วมแสดงเริ่มดำเนินการออกแบบก่อสร้างพระอุโบสถ วัดร่องขุน จ. เชียงราย (วัดบ้านเกิด) ถวายเป็นพุทธบูชา
ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๔ ในวาระครบรอบ ๕๕ ปี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. ๒๕๔๑ รับเชิญร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย คณะวิจิตรศิลป์ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขียนภาพจิตรกรรมติดพระตำหนัก จ. กระบี่
ร่วมแสดงนิทรรศการแสดงภาพเขียนเพื่อประมูลของ ป.ร.ส.
แสดงนิทรรศการเดี่ยวชุด “วาดทำบุญ” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (เพื่อหารายได้สร้างอุโบสถวัดร่องขุน)

พ.ศ. ๒๕๔๒ แสดงเดี่ยวที่ศูนย์อีซูซุ ตังปัก จ. อุบลราชธานี
ร่วมแสดงงานมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ณ เซ็นทรัลพลาซา บางนา
ร่วมแสดงงานกลุ่มวิจิตรกรไทยวัดพุทธปทีป โรงแรมสยามซีตี้ กรุงเทพฯ
ร่วมแสดงงานศิลปะ ๒๐๐๐ ไทย ออสเตรีย ญี่ปุ่น
ออกแบบตุงทองคำให้ จ. เชียงราย ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. ๒๕๔๓ ร่วมแสดงศิลปกรรมสวนหลวง ร. ๙
ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยภูเก็ตอันดามัน ณ โรงแรมโรแยลภูเก็ตซีตี้
เขียนภาพสดในรายการดาวล้านดวง เพื่อประมูลการกุศล
แสดงเดี่ยวนิทรรศการภาพเขียนชุด “วาดทำบุญ ๒” ณ เดอะ เมอร์คิวรี่อาร์ต แกลเลอรี่

พ.ศ. ๒๕๔๔ การแสดงนิทรรศการ ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ ๑ ณ จ. เชียงราย

พ.ศ. ๒๕๔๕ การแสดงนิทรรศการ ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ ๒ ณ จ. แพร่

พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่วมแสดงงานพุทธบารมีจักรีบดินทร์ ณ หอศิลป์จามจุรี
การแสดงนิทรรศการ ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ ๓ ณ จ. อุตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๕๔๗ การแสดงนิทรรศการ เชียงรายศิลป์ เพื่อหอศิลป์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
การแสดงนิทรรศการ ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ ๔ ณ จ. ลำปาง
การแสดงนิทรรศการ 17 ศิลปินเชียงราย ณ หอศิลป์ สถาบันราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๕๐ การแสดงนิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๕๑ การแสดงนิทรรศการศิลปะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
การแสดงนิทรรศการ ทศวรรษที่ 1 จิตรกรรมบัวหลวง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๕๓ การแสดงนิทรรศการ สมองแจ่ม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
การแสดงนิทรรศการ สยามอาร์ตแฟร์ ของกระทรวงวัฒนธรรม ณ คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ CDC กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๕๔ แสดงเดี่ยวนิทรรศการศิลปินลุ่มน้ำโขง ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๕๕ การแสดงนิทรรศการ ๓๖ ปีแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างและพัฒนาศิลปะไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
การแสดงนิทรรศการ ไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
การแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย ครั้งที่ ๒๗ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินฯ กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๕๖ การแสดงนิทรรศการ ขัวศิลปะ ครั้งที่ ๑ ณ หอศิลป์ ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย
การแสดงนิทรรศการ สามศิลปิน สร้างศิลป์ ธ.ก.ส. ต่อชีวิตเกษตรกรไทย ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ผลงานที่โดดเด่น


ปี ผลงาน
พ.ศ. ๒๕๒๓ ก่อตั้งกลุ่ม ศิลปไทย ๒๓

<
พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๑ เดินทางไปเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษโดยไม่คิดค้าจ้าง

พ.ศ. ๒๕๓๑ เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พรรคประชากรไทย

พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๙ ถวายงานเขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. ๒๕๓๓ เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหลักสี่ กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นประธานจัดงานของ ๙ สล่าเชียงราย เพื่อหารายได้สร้างหอศิลป์เชียงราย ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย และโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน สร้างวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ให้เป็นงานพุทธศิลป์ระดับโลกด้วยเงินส่วนตัว

พ.ศ. ๒๕๔๑ เขียนภาพจิตรกรรมติดพระตำหนัก จังหวัดกระบี่

พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกแบบตุงทองคำให้จังหวัดเชียงราย ทุลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกแบบสร้างถ่วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดเพลงลูกทุ่งเยาวชนระดับประเทศ ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์
ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถให้กับเทศบาลเมืองเชียงราย โดยไม่คิดค่าตอบแทน

พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกแบบถ่วยรางวัลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใ พระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดบทเพลงเทิดพระเกียรติ ในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ
รางวัลและเกียรติยศ
ปี รางวัล
พ.ศ. ๒๕๒๐ รางวัลที่ ๑ เหรียญทอง จากการประกวดกิจกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๓

พ.ศ. ๒๕๒๑ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕

พ.ศ. ๒๕๒๒ รางวัลที่ ๒ เหรียญเงิน จากการประกวดกิจกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๔ ของธนาคารกรุงเทพ

  หลังจากนี้เลิกส่งผลงานเข้าประกวดทุกสถาบัน

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างผู้สร้างเสริมงานวัฒนธรรมด้านจิตรกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” (สาขาจิตรกรรม) จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม

พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” และออกแบบเหรียญพระราชธานคณะแพทย์

พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ปรึกษากรมศิลปากร งานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวัง
ที่ปรึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ออกแบบธนาบัตรราชภิเษกสมรสครบ ๕๐ ปี
ถวายการสอนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับยกย่องศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับยกย่องศิษย์เก่าดีเด่นของวิทยาลัยเพราะช่าง
ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับรางวัลศิลปินคุณธรรม จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ได้รับรางวัลศิลปาธร จากกระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ทุนที่ได้รับ


ปี ทุนที่ได้รับ
พ.ศ. ๒๕๒๓ ทุนจากกลุ่มศิลปินร่วมสมัยของศรีลังกา ร่วมกับสถานฑูตไทยในโคลัมโบ ให้พำนักศึกษาพุทธศิลป์ เป็นเวลา ๖ เดือน และทุนในการแสดงผลงาน

พ.ศ. ๒๕๒๔ ทุนจากโยฮันเนส ซุลทส์เทสมาร์ ให้พำนักและแสดงผลงานในเยอรมนีเป็นเวลา ๖ เดือน
ได้รับเชิญจากบริติชเคาน์ซิล ให้ไปดูงานศิลปะ และพบศิลปินมีชื่อเสียงของอังกฤษ

พ.ศ. ๒๕๒๖ ทุนจากทูตวัฒนธรรมเยอรมนีไปศึกษาดูงาน พุทธศิลป์ในประเทศพม่า

พ.ศ. ๒๕๒๗ ทุนจากมูลนิธิวัดพระพุทธศาสนา ณ กรุงลอนดอน และรัฐบาลไทยในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน

พ.ศ. ๒๕๓๒ ทุนจากกงสุลเยอรมนีในซานฟรานซิสโก แสดงผลงานในสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. ๒๕๔๐ ทุนจากกงสุลไทยในแอลเอ ร่วมกับสภาศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา เดินทางแสดงผลงานเนื่องในโอกาสเปิดสถานกงสุลไทยงานรับเชิญเป็นวิทยากร สัมมนาและบรรยายศิลปะ  งานรับเชิญ
  -สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
-คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
-คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
-คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
-คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลอง ๖
-คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
-วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ. อุบลราชธานี
-วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ. นครศรีธรรมราช
-วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ. นครปฐม
-วิทยาลัยในวังชาย กรุงเทพฯ
-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้
-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ จ. เชียงใหม่
-สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
-สถาบันราชภัฏลพบุรี
-สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
-สถาบันราชภัฏเชียงราย
-สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
-สถาบันราชภัฏ จ. นครราชสีมา
-โรงเรียนไทยวิจิตรศิลปะ กรุงเทพฯ
-โรงเรียนดารา เชียงใหม่
-โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ
-โรงเรียนเสนาประสิทธิ์ อยุธยา (เข้าค่ายศิลปะ)
-โรงเรียนธีระศาสตร์ บ้านโป่ง จ. ราชบุรี
-วัดสวนแก้ว กรุงเทพฯ
-สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-หอศิลป์ศรีสงคราม จ. เลย
-สมาคมฝึกพูด จ. เชียงใหม่
-สโมสรโรตารี่เบญจศิริ กรุงเทพฯ
-สมาคมนักประชาสัมพันธ์โรงแรม
-สยามสมาคม
-โรงแรมดุสิตธานี
-โรงแรมสยามซีตี้
-โรงแรมเจริญศรี จ. อุดรธานี
-ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ
-ศุนย์การค้าจุลดิศ หาดใหญ่
-ค่ายศิลปะ ที่ จ. สุโขทัย
-ค่ายศิลปะ ที่พนมรุ้ง
-๕๐ โรงเรียนของกรุงเทพมหานคร
-กรมอาชีวศึกษา
-โรงพยาบาลเด็ก ราชวิถี
-สอนศิลปะในรายการซุปเปอร์จิ๋ว
-สอนศิลปะในรายการโลกใบเล็ก
-สอนศิลปะในรายการไฮไลท์ การ์ตูน ๙
-ศีรษะอโศก จ. อุบลราชธานี
-มหาวิทยาลัยบูรพา
-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-สวนดุสิต ณ สวนอัมพร
-สโมสรโรตารี่ บางเขน
-ร้านนายอินทร์
-กระทรวงการต่างประเทศ
-มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ. สงขลา
-ค่ายศิลปะเด็กพิการ จ. กาญจนบุรี
-ค่ายศิลปะเด็กพิการ จ. นครนายก
-งาน ๙๙ ปี เสาวภา ณ เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
-เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
-ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
-โรงเรียนจิตรลดา
-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่
-โรงเรียนพาณิชยการ จ. เชียงใหม่
-โรงเรียนสองพิทยาคม จ. แพร่
-สวนสาธารณะ จ. ลำปาง โดยสำนักจัดหางาน
-พุทธมณฑล โดยสถาบันราชภัฏธนบุรี
-โครงการของ บมจ. ภาคใต้เชื้อเพลิง
-โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม. ศิลปากร
-สถาปนิก ๔๙
-บรรยายธรรม ณ ตึกซีพี
-โรงเรียนจุฬาภรณ์
-วัดพระธาตุช่อแฮ จ. แพร่
-มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พะเยา
-วิทยาลัยฟาอิสเทอร์น จ. เชียงใหม่