สาสน์จากท่านประธานภูวเดช ใครอยากเป็นเซียนพระราหูต้องจำครับ


สาสน์จากท่านประธานภูวเดช ใครอยากเป็นเซียนพระราหูต้องจำครับ

สาสน์จากท่านประธานภูวเดช ใครอยากเป็นเซียนพระราหูต้องจำครับ

ข่าวสารจาก ชมรมรักศิลป์ร่วมสมัย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

สารจากประธานชมรม ชี้แจงเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลที่ถูกต้องของการจัดสร้าง “เหรียญพระราหู” ผลงานพุทธศิลป์ ของ ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

-----------------------------------------------

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง สารจากประธานชมรม ชี้แจงเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลที่ถูกต้องของการจัดสร้าง “เหรียญพระราหู” ผลงานพุทธศิลป์ ของ ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

เรียน ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และสมาชิกชมรมทุกท่าน

ตามที่ผมได้ตั้งกระทู้ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อแจ้งรายละเอียดจำนวนการจัดสร้างเหรียญ “พระราหู" ในแม่พิมพ์บล็อกที่หนึ่งและบล็อกที่สอง ซึ่งผมตรวจพบว่ามีข้อความบางส่วนที่ผมได้ลงไว้ มีข้อมูลคลาดเคลื่อนไป ดังนี้....

-----------------------------------------------

ส่วนหนึ่งของกระทู้ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีข้อมูลจำนวนการจัดสร้าง เหรียญพระราหู คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความเป็นจริง ดังนี้..

“อาจารย์ขอเลยฝากให้อาเฮีย นำคำตอบเกี่ยวกับจำนวนการสร้างของ พระราหู องค์เอกลักษณ์พิเศษ ไปลงแจ้งแก่หมู่สมาชิกและลูกศิษย์ทุกท่าน เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลนี้ และเพื่อเป็นแนวทางแก่หลายๆท่าน ในการเก็บสะสมเหรียญพระราหูในโอกาสต่อไป"

“อันดับแรก มารับทราบเกี่ยวกับจำนวนแม่พิมพ์หรือบล็อกสำหรับสร้างเหรียญพระราหู แม่พิมพ์จะมีอยู่ ๒ บล็อก แบ่งเป็นดังนี้...


(๑) แม่พิมพ์บล็อกที่หนึ่ง นำมาจัดสร้าง...

- พระราหู องค์พิมพ์นิ้ว (องค์ทดลอง) มีจำนวนสร้างเพียง 11 องค์ เป็นการจัดสร้างแบบทดลองในจำนวนจำกัด เพื่อทำการทดลอง ก่อนจะมีการสร้างจริงจำนวน ๙,๙๙๙ องค์ และถือเป็นปฐมบทของ พระราหู องค์ดัชนีทอง ในเวลาต่อมา

- พระราหู องค์ปกติธรรมดา จัดสร้าง ๙ ครั้งๆ ละ ๙๙๙ องค์ รวมจำนวน ๘,๙๙๑ องค์ / พระราหู องค์ปกติธรรมดา จัดสร้างเพื่อแจกฟรี อีกจำนวน ๑,๐๐๙ องค์ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน ๙,๙๙๙ องค์


(๒) แม่พิมพ์บล็อกที่สอง นำมาจัดสร้าง...

- พระราหู องค์ดัชนีทอง จัดสร้างจำนวน ๙๙ องค์

- พระราหู เนื้อทองคำ จัดสร้างจำนวน ๙๙ องค์ อาจารย์จำได้ว่ามีลูกศิษย์ได้สะสมไปแล้วจำนวน ๓๖ องค์

- พระราหู เนื้อเงินแท้ จัดสร้างจำนวน ๑๙๙ องค์

- พระราหู องค์ รวย จัดสร้างจำนวน ๑๐๐ กว่าองค์"ข้อมูลจำนวนการจัดสร้างของเหรียญพระราหู ทั้งบล็อกที่หนึ่ง และ บล็อกที่สอง ที่ผมเคยลงไว้ข้างต้น บนสารฉบับวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นข้อมูลที่ผมจำคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

-----------------------------------------------
ข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวเนื่องกับจำนวนการจัดสร้าง
เหรียญพระราหู
เหรียญพระราหู บล็อกที่หนึ่ง

(๑) เหรียญพระราหู เนื้อเรซิ่น จำนวน 3 สี

- สีดำ จัดสร้างประมาณ ๖๐๐ องค์

- สีขาว จัดสร้างประมาณ ๖๐๐ องค์

- สีน้ำตาล จัดสร้างประมาณ ๖๐๐ องค์

(๒) เหรียญพระราหู เนื้อเงินเยอรมัน

จำนวนจัดสร้างทั้งหมด ๙,๙๙๙ องค์ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม

กลุ่มที่หนึ่ง จำนวน ๘,๙๙๑ องค์


จัดสร้าง ๙ ครั้งๆ ละ ๙๙๙ องค์ รวมเป็นจำนวน ๘,๙๙๑ องค์ ในจำนวนนี้ มีเหรียญพระราหู องค์เอกลักษณ์พิเศษ โดยมีจำนวนขององค์เอกลักษณ์พิเศษแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้..

- พระราหู องค์หลังวี (v) มีจำนวนประมาณ ๒๐๐ องค์ จะอยู่ในการสร้างครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๔ 

- พระราหู องค์ไหมเงิน มีจำนวนประมาณ ๓๓๐ องค์ จะอยู่ในการสร้างครั้งที่ ๔ จำนวน ๓๗ องค์, ครั้งที่ ๕ จำนวน ๒๙๓ องค์ ในจำนวนนี้จะมีลายเซ็น (ฉ) ไม่เกิน ๕๐ องค์

- พระราหู องค์รวย มีจำนวนทั้งสิ้น ๘๑ องค์ จะอยู่ในการสร้างครั้งที่ ๑ ถึง ครั้งที่ ๙ จำนวนครั้งละ ๙ องค์ รวมเป็น ๘๑ องค์

- พระราหู องค์พิมพ์นิ้ว มีจำนวน ๑๑ องค์ จะอยู่ในการสร้างครั้งที่ ๙ เท่านั้นกลุ่มที่สอง จำนวน ๑,๐๐๘ องค์

เหรียญพระราหู จำนวน ๑,๐๐๘ องค์ เป็นเหรียญพระราหูที่ ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จะนำมาเซ็นคำอวยพรต่างๆ ลงบนด้านหลังของเหรียญ

-----------------------------------------------
เหรียญพระราหู บล็อกที่สอง

ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้นำแม่พิมพ์พระราหูบล็อกที่สอง จัดสร้างเหรียญพระราหู ดังต่อไปนี้..

(๑) พระราหู องค์ทดลองดัชนีทอง มีจำนวน ๙ องค์ เป็นองค์ที่หล่อแบบตันทั้งหมด

(๒) พระราหู องค์ดัชนีทอง มีจำนวน ๙๙ องค์

(๓) พระราหู เนื้อทองคำ องค์ทดลอง มีจำนวน ๔ องค์

(๔) พระราหู เนื้อทองคำ ณ เวลานี้ มีจำนวนที่อยู่กับนักสะสมประมาณ ๔๐ องค์ 

(๕) พระราหู เนื้อเงินแท้ องค์ทดลอง มีจำนวน ๓ องค์

(๖) พระราหู เนื้อเงินแท้ องค์ เอ.พี. (a.p.) มีจำนวน ๑๙ องค์

(๗) พระราหู เนื้อเงินแท้ มีจำนวน ๑๙๙ องค์

-----------------------------------------------
ผมต้องกราบขออภัยต่อ ท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากข้อมูลที่ผมจำคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับจำนวนของการจัดสร้าง เหรียญพระราหู ทั้งแม่พิมพ์บล็อกที่หนึ่งและบล็อกที่สอง อาจทำให้ท่านสมาชิกและนักสะสมผลงานพุทธศิลป์ทั้งหลาย ได้รับทราบข้อมูลที่คลาดเคลื่อน และอาจเกิดความสับสนขึ้นได้ 

ผมจึงขอนำข้อมูลสำคัญที่ถูกถ้วนทั้งหมดนี้ ลงแจ้งบนสาร เพื่อให้ท่านสมาชิกชมรมและนักสะสมผลงานพุทธศิลป์ทั้งหมด ได้รับทราบข้อมูลสำคัญนี้ โดยทั่วถึงกัน

ขอแสดงความนับถือ

ภูวเดช ยงมหาภากรณ์
(ประธานชมรม)


โพสเมื่อ วันที่ 2015-11-19