เกาะกระแส


เกาะกระแส

เกาะกระแส "สุริยุปราคา"

เมื่อเช้านี้มีปรากฏการณ์ "สุริยุปราคาบางส่วน"
พาดผ่านประเทศไทย หรือในความเชื่อของคนไทยก็คือ "พระราหูอมตะวัน"

@Moo จึงอยากจะถือโอกาสเล่าถึงผลงานภาพวาดและเหรียญหล่อ "พระราหู" ของท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2538 ได้มีปรากฏการณ์ "สุริยุปราคาเต็มดวง" พาดผ่านประเทศไทย
เหตุการณ์ในคราวนั้นได้เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านอาจารย์เฉลิมชัย วาดภาพ "พระราหู" ขึ้นเป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นอาจารย์ท่านก็ได้วาดภาพเทพพระราหูขึ้นอีกหลายภาพด้วย 2 เหตุผล
คือ
1. อาจารย์เฉลิมชัย ชอบในรูปลักษณ์เหนือจริง(เซอร์เรียล) ของเทพพระราหูอย่างมาก
ท่านอาจารย์เฉลิมชัย อธิบายว่า รูปร่างของท่านนั้นงดงามมากในทางศิลปะ

2. ท่านเคารพรักในเทพพระราหูอย่างมาก อาจารย์เฉลิมชัยท่านให้เหตุผลว่า พระราหูคือตัวแทนของพลังฝ่ายมืด กิเลส ตัณหา ต่างๆ เหมือนกับโลกมนุษย์ ที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะยังไม่อาจหลุดพ้นจากกิเลส พระราหูจึงเปรียบได้ว่าคือโลกมนุษย์ ที่ให้โอกาสท่านได้ลงมาเกิดเพื่อจะได้มีโอกาสแสวงหาหนทางหลุดพ้น

ต่อมาในปี 2553 ท่านอาจารย์จึงได้เริ่มสร้าง "เหรียญหล่อพระราหูเนื้อเรซิ่น" เพื่อให้เป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แต่ด้วยเหตุผลบางประการทำให้ท่านได้หยุดสร้างไป

แต่ด้วยเสียงรบเร้าของบรรดาลูกศิษย์ว่าอยากให้ท่านอาจารย์สร้างต่อ ทำให้ท่านอาจารย์ตัดสินใจสร้าง "เหรียญหล่อพระราหูเนื้อเงินเยอรมัน" ขึ้น

ปัจจุบัน "เหรียญพระราหู" นี้เป็นที่ต้องการของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมอย่างมาก
เหรียญใดมีลักษณะพิเศษก็จะมีราคาสูงมากทีเดียวครับ


โพสเมื่อ วันที่ 2016-07-28