ประเภทผลงาน จิตรกรรม<script type= พระมหาชนก (ตอนก่อนเรือล่ม) พระมหาชนก (ตอนเรือล่ม) พระมหาชนก (ตอนทรงว่ายน้ำเจ็ดวันเจ็ดคืน) วิธีฟื้นฟูต้นมะม่วง 9 วิธี ภาพร่าง ชนบทเชียงราย ชนบทเชียงราย ชนบทไทย บัวสวรรค์ ทำบุญฟังธรรม ระเบียงวัดพระแก้ว มุมหนึ่งของชีวิตไทย ความสงบ พิธีกรรม บวชพระ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เกิด แก่ เจ็บ ตาย เกิด แก่ เจ็บ ตาย เกิด แก่ เจ็บ ตาย เกิด แก่ เจ็บ ตาย สองแม่ชี แม่ชีบนถนนสีดำ ขึ้นเขาไหว้พระ ทำบุญบนภูเขา ประตูสู่นิพพาน 1 พระธรรมนำสู่สวรรค์ ขึ้นเขาหาพระอริยะ จิตสงบเย็น ภาพร่าง ปางมารวิชัย ปางสมาธิ เทพชุมนุม ฆราวาสและสงฆ์ ฆราวาสและสงฆ์ ปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์เสด็จจงกรมในน้ำและแสดงยมกปาฏิหาริย์ บัวสี่เหล่า เทพชุมนุม เทพชุมนุม อิ่มเอิบในธรรม ทิพยานสู่นิพพาน พระพุทธเจ้า พระสาวก บูชาพระพุทธเจ้า ณ สีทันดรมหาสมุทร ทิพยานสู่พุทธภูมิ เริ่มเข้าถึงธรรม ทิพยานสู่สวรรค์ ทิพยานจิต คู่รัก จิตพระอรหันต์ ภาวะแห่งปิติ จิตหลุดพ้น หลุดพ้นจากวัตถุ พระอรหันต์บนคชสิงห์ พระอรหันต์บรรลุธรรม จิตพระอรหันต์ บัวสี่เหล่า บัวสี่เหล่า เหนือกิเลสธรรม จิตเย็นใฝ่หา จิตเย็นเป็นสุข ดาวตกที่ขุนกรณ์ สรรเสริญพระพุทธเจ้า พระอริยเจ้า 4 บนสวรรค์ แสวงหาทางหลุดพ้น เทวดา เทพยดา เงาพระพุทธองค์ เฝ้าพระพุทธเจ้า แสงแห่งความสงบ เทพเจ้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พบพระอรหันต์ ม้าทิพย์ พระพุทธคุณ เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เทพเจ้านกเหยี่ยว จิตสัมผัสอียิปต์ เทพธิดาอียิปต์ - ไทย กินรีอียิปต์ เมืองลุกซ์ซอ กษัตริย์ ณ เมืองลุกซ์ซอ ประเทศอียิปต์ มังกรในจินตนาการ ทิพยาน ช้างทิพย์ เต่าทิพย์ จิตพระอรหันต์ สิงห์ทิพย์ พระอรหันต์ พระอริยสงฆ์ สองทาง พระอรหันต์ จิตที่พบแล้ว มารพจญ จิตถึงกัน หนุมานยุคใหม่ พระพรหม พระอริยสงฆ์ เหยื่อตกเขียว ประตูสู่พระนิพาน นำลูกสู่ธรรม นางฟ้า บ้านร่มเย็น ธรรมนิติ เทพเชื้อเชิญ พระนารายณ์ประทานพร พระราหูอมตะวัน ทรงทิพยานโปรดประชาชน ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา พระยารมีปกเกล้าดอนตุง พระบารมีปกป้องประชาห้าสิบปี พระราหูอมตะวัน พระราหูคายตะวัน ภาพร่าง พระราหูอมจันทร์ ภาพร่าง พระราหู คายตะวัน 2 พระราหูอมตะวัน ดิ้นรนเพื่อพ้นกิเลส พยับเมฆ ทิพยสถานในจิต ทิพยสถานในจิต 3 ทิพยสถานในจิต 4 ฝันสู่ความสุข จิตสุข ทิพยสถานในจิต 5 ณ หุบสวรรค์ นิ่ง สงบ สว่าง นิ่ง สงบ สว่าง สงบเย็นใจ สวรรค์ในจิต 1 สวรรค์ในจิต 2 พบพระอรหันต์ ท่องไปในแดนสุข เหนือสวรรค์ สวรรค์อยู่ในใจ ดาวดึงส์ ทิพย์วิมาน คชสิงห์น้ำไฟ พระราหูเฝ้าพระพุทธเจ้า เหนือโลกและมาร พระประทานพร อายุยืน พระผู้ชนะมาร พระพุทธบารมี จิตน้อมถวายแด่พระพุทธเจ้า ณ สีทันดรมหาสมุทร พระพุทธเจ้า เสด็จจากดาวดิงส์ วัดหน้าพระเมรุ อยุธยา จินตนาการที่อยุธยา อดีตที่อยุธยา ความลึกลับที่พิมาย เจดีย์ที่พิษณุโลก วัดช้างล้อม สุโขทัย งานศิลที่เฉียบพลัน/อยุธยาล่ม ช้างทิพย์ ม้าทิพย์ ทิพยานจิตนำสู่พุทธภูมิ สงบสยบความฟุ้งซ่าน ชนะมาร แม่พระของลูก แม่พระของลูก รักอบอุ่น แม่พระในใจลูก พระนารายณ์ทรงฤทธิ์ พลังมังกรจีน - ไทย ผ่องใสด้วยธรรม เห็นธรรมเห็นพุทธองค์ 210 เพ่งมองจิต เอราวัณคช พ่อครู สุขใจใฝ่หา พระเมตตาต่อไพร่ฟ้าผู้ทุกข์ยาก บัวทิพย์ บัวสวรรค์(เบิกบานจิต) พระพุทธเจ้าประทานพร เบิกบานอารมณ์เดียว ลอยมาจากพรหม จงสุขเดินทาง ท่ามกลางวัตถุ พลังคชาทิพย์ มุ่งลงหาธรรม พระพุทธเจ้า ณ แดนทิพย์ พระพุทธเจ้า - พระสาวก ณ แดนทิพย์ เส้นทางจิตวิญญาณ หนีกิเลส เพื่อความหลุดพ้น ลอยถวายพุทธบูชา ต้นไม้แห่งธรรม ณ จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ณ ยามาสวรรค์ บูชาแด่พระพุทธองค์ แสงแห่งพระบารมี นาคราชถวายอารักขา พระผู้ตรัสรู้ เทพแห่งท้องสมุทร พระนารายณ์เหนือเกษียรสมุทร หลุดพ้นเบิกบานจิต หลุดพ้นเบิกบานจิต นางฟ้า เทพ อิ่มสุข พระนารายณ์เหนือเกษียรสมุทร (เริงร่า) พระโพธิสัตว์ นางฟ้า เทพบุตร พระพิฆเนศ (เทพแห่งความสำเร็จ) พระพิฆเนศ (เทพแห่งความสำเร็จ) พระพิฆเนศ (เทพแห่งความสำเร็จ) พระพิฆเนศ (เทพแห่งความสำเร็จ)


เครดิตรูปภาพ อาจารย์ นิติกร กรัยวิเชียร และ
คุณ วรเศรษฐ์ นรนิธินันท์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม