ประเภทผลงาน สถาปัตยกรรมพระอุโบสถวัดร่องขุ่น พระอุโบสถวัดร่องขุ่น พระอุโบสถวัดร่องขุ่น สะพานเข้าสู่พระอุโบสถ สะพานเข้าสู่พระอุโบสถ สะพานเข้าสู่พระอุโบสถ ประติมากรรมบริเวณทางเข้าพระอุโบสถ ประติมากรรมบริเวณทางเข้าพระอุโบสถ ประติมากรรมบริเวณทางเข้าพระอุโบสถ ลวดลายประดับพระอุโบสถ ลวดลายประดับพระอุโบสถ ลวดลายประดับพระอุโบสถ บันไดนาคด้านข้างพระอุโบสถ ซุ้มพระอริยเจ้าบริเวณด้านข้างพระอุโบสถ ประติมากรรม ประติมากรรม ประติมากรรม ประติมากรรมภายในวัดร่องขุ่น ประติมากรรมภายในวัดร่องขุ่น หอพระไตรปิฎก ห้องน้ำทอง ลวดลายประดับห้องน้ำทอง บ่อน้ำอธิษฐานจิต ภายในบ่อน้ำอธิษฐานจิต ต้นโพธิ์ เมรุวัดร่องขุ่น หอพระพิฆเนศ หอระฆังวัดร่องขุ่น หอนาฬิกา จังหวัดเชียงราย 2552


เครดิตรูปภาพ อาจารย์ นิติกร กรัยวิเชียร และ
คุณ วรเศรษฐ์ นรนิธินันท์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม